You are here

ACADEMIC PLANNING & EXAMINATION SYSTEM

A) ACADEMIC MONITORING COMMITTEE

Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept. Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept.
01   Dr. K.N. Subramanya,  Principal Off. 09   Dr. K.V.S. Rajeswara Rao IEM
02   Dr. N. Shanmukha Off. 10   Dr. Shantaram Nayak ISE
03   Dr. S. Satyanarayana CHY 11   Dr. Usha J MCA
04   Dr. S.R. Swamy CSE 12   Dr. H.V. Kumaraswamy TCE
05   Mr. M.R. Srinivas ME 13   Dr. Bhuvaneshwar Babu PHY
06   Dr. Rudranna Nandihalli EEE 14   Dr. Raviraj Kusanur CHY
07   Dr. K.B. Ramesh EIE 15   Dr. K.Sridevi MAT
08   Dr. Ravish Aradhya ECE 16  Dr. N.K. Srinath, Dean–Academics * Off.

B) ATTENDANCE / CIE CO-ORDINATORS (First year)

Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept. Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept.
01   Mr. Mahesh R. CHY 03   Dr. Shireesha * Phy.
02   Dr. Savithri Shashidhar Maths      

C) TIME TABLE COMMITTEE

Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept. Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept.
CTTOs
01   Dr. G.S. Mamatha ISE 03   Dr. Vinod Kallur * IEM
02   Dr. C.K. Nagendra Gupta IEM      
CTTOs
01   Mrs. M. Rajeshwari BT 09   Mrs. Rajashree P.M EIE
03   Mrs. Vidya C. CH 10   Mrs. Rekha B.S. ISE
05   Mrs. K. Gajalaksmi CV 11   Prof. Jayasimha S.R MCA
07   Mrs. Deepamala N. CSE 12   Dr. B.S. Premananda TCE
05   Dr. R. Sridhar ME 13   Dr. Shireesha PHY
06   Ms. Shwetha Prabhu N. ECE 14   Dr. Vishnumurthy K.A. CHY
07   Mr. Mahantesh M. Math IEM 15   Mr. P.L. Rajashekhar MAT
08   Mrs. Hemalatha J.N. EEE 16   Mr. Supreeth ASE

D) EXAMINATION Conduction CO-ORDINATORS (VTU & AUTONOMOUS)

Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept. Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept.
01   Dr. Anala M.R. CSE 03   Dr. Ramesh S Sharma* ME
02   Dr. C.K. Nagendra Gupta IEM      

E) VTU RELATED COORDINATION WORK

Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept. Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept.
01   Dr. Anand Jatti EIE 03   Dr. B.H. Chandrashekar MCA

F) LIBRARY COMMITTEE

Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept. Sl.No Name (Duties assigned during 2017-19) Dept.
01  All HODs All Depts. 11   Mrs. Raja Vidya IEM
02 Sri. A.R. Krishna Reddy Off. 12 Dr. CH. Renumadhavi EIE
03 Mr. Sandeepu Lib. 13 Mrs. Merin N. ISE
04 Mr. Praveen Kumar Gupta BT 14 Dr. Andhe Dharani MCA
05 Dr. Jagadish H. Patil CH 15 Dr. Bhagya R. TCE
06 Mr. Anand Kumar B.G. CV 16 Dr. Vishnumurthy K.A. CHY
07 Mr. Govindaraju M. ECE 17 Dr. Jayalatha MAT
08 Prof. Jyothi Shetty CSE 18 Dr. Shubha PHY
09 Prof. J.R. Nataraj ME 19 Mr. Promio F. Charles ASE
10 Mrs. Nandini B. IEM   Dr. T.R. Sridevi* Lib.